Vietnam IQ 1.1.8 APK Download (Android APP)

Vietnam IQ 1.1.8 APK Download (Android APP)

Uncategorized

If Any Copyright Issue send Removal Request here

App Information of Vietnam IQ

App Name Vietnam IQ v1.1.8
GenreUncategorized
Size19.6 MB
Latest Version1.1.8
Get it On Google Play
Update2018-10-30
Package Namecom.bhdvn.iqvietnam
Rating
Installs50,000+

Description of Vietnam IQ

Vietnam IQ Apk – On This Page available to Free download Vietnam IQ 1.1.8 Apk File. This is Original Vietnam IQ APK File. We are Share this Apk file Free to download in Our direct Download page. free download Vietnam IQ 1.1.8 APK find latest version Here.  Vietnam IQ Apk File requires Android 5.0+. So, App Install 50,000+ and  Get Latest app 1.1.8 Updated 2018-10-30Here.

We are always share apk files on getapkfile.com. Free download Vietnam IQ APK file for your android devices. Also Don’t worry 100% safe and works. 

How To Install APK File on your Android Device

»You can also install Vietnam IQ APK files from the browser on your Android smartphone or tablet.

» Get the Vietnam IQ APK file you want to download, and tap it (you should then be able to see it downloading on the top bar of your Android device).

» Once it’s download Complete, open Downloads, tap on the Vietnam IQ APK file, and tap Yes when prompted.

» The Vietnam IQ app will begin installing on your device.

#Read Me

Before you can install it on your phone you will need to make sure that third-party apps are allowed on your device. Go to Menu > Settings > Security > and check Unknown Sources to allow your phone to install apps from sources other than the Google Play Store.

Below Include Full Information about the Vietnam IQ App.


Vietnam IQ là Gameshow tương tác trực tiếp trên điện thoại thông minh (gọi tắt là Gameshow) do DANET – Dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến của Công ty BHD và Hãng Phim Việt sản xuất dưới sự kiểm duyệt và giám sát nội dung của Ban Biên Tập Truyền Hình Cáp, Đài Truyền hình Việt Nam (gọi tắt là Nhà sản xuất). Luật chơi rất đơn giản, người chơi trả lời các câu hỏi với 3 đáp án dưới sự dẫn dắt của MC chương trình: đúng đi tiếp, sai dừng lại, khi vượt qua 10 câu hỏi trong bốn vòng của chương trình, người chơi sẽ trở thành người chiến thắng. Nếu chiến thắng bạn sẽ được trúng thưởng bằng tiền. Giải thưởng được chia đều cho tất cả những người chiến thắng. Nếu không ai chiến thắng, giải thưởng sẽ được cộng dồn cho game tiếp theo. Nếu trả lời sai và bị loại, không sao bạn sẽ có thêm các kiến thức bổ ích và những giây phút giải trí, thư giãn vui vẻ cùng chương trình. Vietnam IQ sẽ mang tới các kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, khoa học của Việt Nam và thế giới bên cạnh các thông tin về giải trí, nghệ thuật và thể thao thông qua các câu hỏi trong Gameshow.

Với điện thoại thông minh kết nối với Internet bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu đều có thể tham gia trở thành Người chơi của Gameshow, cùng tranh tài với tất cả những người chơi khác trực tiếp để giành chiến thắng.

Không cần phải chi trả bất cứ khoản lệ phí nào để tham gia Vietnam IQ cũng như nhận thưởng của chương trình. Giải thưởng của chương trình đến từ các Nhà tài trợ và các Nhà quảng cáo của chương trình.

Hiện tại mỗi tuần có 3 game show được trực tiếp vào 1:30 trưa Thứ 3 và Thứ 5 và 20:30 tối thứ 7 hàng tuần. Ban tổ chức có thể tăng hoặc giảm số lượng gameshow tuỳ tình hình thực tế và sẽ thông báo thông qua Ứng dụng vào từng thời điểm. Người chơi có thể tham dự Gameshow mỗi khi Gameshow phát sóng trực tiếp. Nếu vào muộn khi game đã bắt đầu người chơi chỉ có thể xem chứ không thể tham dự chơi. Để tránh tình trạng vào game muộn, người chơi có thể đăng ký dịch vụ “Nhắc tôi trước khi game bắt đầu” – để Ban tổ chức có thể gửi tin nhắn nhắc người chơi.
Vietnam IQ is Gameshow interact directly on the smartphone (called Gameshow) by DANET – Services provides online content of company BHD and Film Vietnam produced under censorship and monitoring of the content of Editorial Board Cable television, Vietnam television (called manufacturer). The game rules are very simple, the player answered the questions with three answers under the guidance of the MC program: right go wrong stop, passing 10 questions in four rounds of the program, players will become winners. If you will win cash prizes. Awards are divided equally among the winners. If nobody wins, the prize will be accumulated for the next game. If you answer incorrectly and be eliminated, okay you will have more useful knowledge and moments of entertainment, fun and relaxation program. Vietnam IQ will bring to the knowledge of the culture, society, history, geography, science of Vietnam and the world next to the information on entertainment, arts and sports through the questions in gameshow .

With smart phones connected to the Internet to anyone, at anywhere can join the gameshow Players become, compete with other players all live to win.

No need to pay any fees to join Vietnam’s IQ as well as receiving awards program. Awards program came from the sponsor and the advertiser’s program.

Current per week 3 game show at 1:30 pm directly Tuesday and Thursday and 20:30 pm 7th weekly. The Organizing Committee may increase or decrease depending on the number of game shows the actual situation and will notify the application through from time to time. Players can participate whenever Gameshow Gameshow live broadcast. If in late when the game began players can only see but can not attend the game. To avoid late in the game, players can register for the service “Remind me before the game started,” – so that the organization can send a message to prompt the player.
Đây là phiên bản thử nghiệm. Có thể hoạt động không ổn định trên một số thiết bị.
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để nâng cao độ ổn định và trải nghiệm người chơi.
– Cải thiện hiệu năng.
– Fix một số lỗi nhỏ.

What is APK file?

If you have an android phone, of course, it is full of these APK files. They are the files of each application you have installed on your smartphone. Actually, APK stands for "Android Application Package". An APK is a type of file that contains all the required features of an android application and becomes the final output. So, an APK is a file compiled with each of these elements. So when you download an app from the Google Play Store, you download that file.

The mobile phone is capable of installing the APK file and using the individual features of the application.

Installing the APK

However, these files cannot be downloaded from Google Play Store only. Of course, anyone can create an APK with their own app and decide not to upload it to the Google Play Store. The latter is just a store that contains many apps, but not all. Even if there is an app in the Google Play Store, it does not mean that it cannot be downloaded and installed from somewhere else in the form of an APK file. Of course, there are apps available in various stores, and apart from being available on the Google Play Store, there are developers who share APKs of their apps for free, especially apps that are in initial versions and users want to try them out before you put them on the store.

How to install APK?

Actually installing APK on any android mobile phone is very simple. Installing a Google Play Store app is just as easy. First, Find the APK file on your mobile phone, in the Downloads section, if you have downloaded it, or through a file explorer. Try running that file.
If you haven't installed this type of file before, you'll see a warning that you don't have the option to install apps from unknown sources that aren't from Google Play.
All you have to do is go to Settings > Security, find the Unknown Sources option and enable it. Now you can install APKs that are not available from Google Play Store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link